Αλλα λέει η Ευρώπη, άλλα κάνει η Ελλάδα

Αλλα λέει η Ευρώπη, άλλα κάνει η Ελλάδα
Στον αντίποδα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του κορονοϊού βρίσκεται η πολιτική της αναστολής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου που εφαρμόζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Πρέπει να συνεχιστούν η καταχώριση και η επεξεργασία των αιτήσεων. Θα πρέπει να επιτρέπεται η μέγιστη ευελιξία όσον αφορά τις προθεσμίες και τη διάρκεια επεξεργασίας και εξέτασης των αιτήσεων.

»Ωστόσο, τυχόν καθυστερήσεις στην καταχώριση δεν θα πρέπει να σημαίνουν ότι οι αιτούντες παραμένουν χωρίς συνθήκες υποδοχής.

»Μπορούν να διεξάγονται προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικές ρυθμίσεις, όπως εξ αποστάσεως μέσω βιντεοδιάσκεψης, ή ακόμη και να παραλείπονται, εφόσον αυτό χρειαστεί», αναφέρουν οι οδηγίες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Ασύλου παραμένει κλειστή για το κοινό από τις αρχές Μαρτίου, με αποτέλεσμα να μη γίνεται η καταχώριση νέων αιτήσεων ασύλου και να μη γίνονται οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μάλιστα, ο υπουργός Νότης Μηταράκης έχει επανειλημμένα επικαλεστεί τον κίνδυνο του κορονοϊού για να δικαιολογήσει τις επιχειρήσεις αποτροπής στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα. Ωστόσο, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 17 Μαρτίου εξαιρούν σαφώς όσους ζητούν διεθνή προστασία από τους περιορισμούς των συνοριακών διελεύσεων.

«Οι εξαιρέσεις στον περιορισμό των μετακινήσεων επεκτείνονται και στα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους, τηρουμένης της αρχής της μη επαναπροώθησης», υπενθυμίζει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αντιθέτως, το κλείσιμο των συνόρων δεν φαίνεται να έχει εφαρμογή για την κυβέρνηση όταν πρόκειται για την αναχώρηση προσφύγων από τη χώρα μας.

Εξού και εν μέσω κορονοϊού αναχώρησαν για το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία 62 ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες τη Μεγάλη Εβδομάδα, κατ’ εφαρμογή του σχεδίου για τη μετεγκατάσταση περίπου 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη-μέλη που έχουν συμφωνήσει να τους υποδεχτούν. Και σωστά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη-μέλη να αρχίσουν εκ νέου τη μεταφορά όσων ζητούν άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των περιπτώσεων οικογενειακής επανένωσης, συστήνοντας ευελιξία ως προς τον χρόνο της μεταφοράς, αφού ληφθεί υπόψη η πίεση στο σύστημα υγείας των κρατών υποδοχής.

πηγη