Καμία παράβαση για μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας και άσκοπη μετακίνηση στην Πελοπόννησο

Συνεχίζονται οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής … Περισσότερα

Βαθμολογία: