«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη, έγραφε ο Καισάριος Δαπόντες πριν 200 χρόνια.
Πού να ήξερε πόσο επίκαιρος θα ήταν …!