Τράπεζα Πειραιώς: Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις επιταγές

Την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμών επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020) κατά 75 ημέρες των επιχειρήσεων που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού και ανήκουν σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αυτοί προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις…

via Τράπεζα Πειραιώς: Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις επιταγές — Bank Wars – Τράπεζες