Συνεταιρισμοί: Παράταση στις θητείες των διοικήσεων

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται στις θητείες των διοικήσεων των συνεταιρισμών, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών. Σύμφωνα με την Ένωση, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία εκδόθηκε στις 30-3-2020, με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της…

via Συνεταιρισμοί: Παράταση στις θητείες των διοικήσεων — Αμύνταιο News