Στη μάχη για την ανάσχεση του κορονοϊού Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος Καλυμνίων

Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, ανακοινώνεται ότι με τις αριθ.32987/147/12-03-2020 και 33796/154/16-03-2020 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που ελήφθησαν στα πλαίσια επειγόντων

via Στη μάχη για την ανάσχεση του κορονοϊού Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος Καλυμνίων — kalymnosola