Κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων ανά την χώρα ελέω κορωνοϊού!

Με ειδική αναφορά ώστε σε όλα τα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοικτά – π.χ. τράπεζες, σούπερμαρκετ, κρεοπωλεία κλπ- να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να μην δημιουργούνται ουρές μεγαλύτερες των πέντε ατόμων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει το κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων ανά την χώρα. Το ΦΕΚ εμπεριέχει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα,…

via Κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων ανά την χώρα ελέω κορωνοϊού! — Δημοκρατική της Ρόδου