Υπέγραψε η Υπ. Πολιτισμού την μελέτη κατασκευής του Σταθμού «Βενιζέλου» με απόσπαση των αρχαιοτήτων

Αναρτήθηκε σήμερα στο διαύγεια η απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣ774653Π4-ΔΜΛ) που υπέγραψε η Υπ. Πολιτισμού για την έγκριση της μελέτη κατασκευής του Σταθμού «Βενιζέλου» με απόσπαση των αρχαιοτήτων.

via Υπέγραψε η Υπ. Πολιτισμού την μελέτη κατασκευής του Σταθμού «Βενιζέλου» με απόσπαση των αρχαιοτήτων — Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση