Μαζική αποστολή SMS από την ελληνική κυβέρνηση για την αποτροπή παράνομης διέλευσης των συνόρων

«Η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα για την ενημέρωση των ανθρώπων που, παρακινούμενοι από fake news, κινούνται ή συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία των ανατολικών μας συνόρων»

via Μαζική αποστολή SMS από την ελληνική κυβέρνηση για την αποτροπή παράνομης διέλευσης των συνόρων — Ενημέρωση με ένα κλικ