Φίλης: Η Τουρκία θέλει εμφανώς να προκαλέσει αναταραχή σε ένα κρίσιμο σημείο

https://www.facebook.com/v6.0/plugins/post.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D45%23cb%3Df368a0f8a2646b8%26domain%3Dwww.ethnos.gr%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ethnos.gr%252Ff3d364c393c45f4%26relation%3Dparent.parent&container_width=621&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fconstantinos.filis%2Fposts%2F2617885191781637&locale=en_US&sdk=joey&width=640

Ανάλυση του διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό Με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook ο διεθνολόγος και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει τα όσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «η επιλογή του Έβρου έγινε λόγω του ότι δεν περιλαμβάνεται στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας.…

via Φίλης: Η Τουρκία θέλει εμφανώς να προκαλέσει αναταραχή σε ένα κρίσιμο σημείο — Δημοκρατική της Ρόδου