Αναθεώρηση του νομισματικού πλαισίου της ΕΚΤ

Αναθεώρηση του νομισματικού πλαισίου της ΕΚΤ

Των Μαρία Δεμερτζή και Nicola Viegi

                                     Το δυσκολότερο έργο το οποίο αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες τα επόμενα πέντε χρόνια, είναι η διαχείριση της αβεβαιότητας. Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός είναι επίμονα χαμηλός και τα μέσα που έχουν διαθέσιμα για να τον αυξήσουν είναι ελάχιστα. Στο μεταξύ, οι διαρθρωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της άνοδου της ψηφιακής οικονομίας και των επιδράσεων στην παραγωγικότητα, και η απειλή στο παγκόσμιο εμπόριο, υποδηλώνουν ότι δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η οικονομία. Τουλάχιστον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να σχεδιάζει την πολιτική όχι μόνο για συγκεκριμένες περιστάσεις αλλά για όσες το δυνατό περισσότερες περιστάσεις.

Η πρώτη κατευθυντήρια αρχή στην αναθεώρηση του πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα είναι να μειώσει τον βαθμό της αβεβαιότητας που η ίδια η τράπεζα φέρνει στο σύστημα. Με άλλα λόγια, το πλαίσιο πολιτικής της ΕΚΤ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί για να ελαχιστοποιήσει την αβεβαιότητα της πολιτικής που δημιουργείται από την ίδια, και το σημείο έναρξης εδώ θα είναι να υπάρχει ένα σαφές κεντρικό σημείο για να στηριχθούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Προτείνουμε δύο αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι ο στόχος πληθωρισμού της ΕΚΤ λειτουργεί ως ένα τέτοιο κεντρικό σημείο. Για να αποτελέσει ο στόχος για τον πληθωρισμό ένα αποτελεσματικό κεντρικό σημείο, απαιτούνται δύο πράγματα: ο στόχος πρέπει να είναι ξεκάθαρος για όλους ώστε να τον κατανοούν, και πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να αξιολογηθεί.

Ο τρέχον αριθμητικός στόχος που επικοινωνείται από την ΕΚΤ είναι «χαμηλότερα αλλά κοντά στο 2%”. Αυτό δεν είναι τόσο ακριβές όσο θα μπορούσε να είναι. Η λέξη «χαμηλότερα” υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει πτωτική bias στον ορισμό, κάτι που θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολο το να ξεφύγουμε από αυτές τις συνθήκες. αντιθέτως, η λέξη «κοντά” υποδηλώνει ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να έχει θέσει στόχο ένα χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού, ας πούμε το 1,8%. Και στη συνέχεια δεν θα υπήρχε πτωτικό bias, διότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να θέσει στόχο τον πληθωρισμό συμμετρικά, γύρω από αυτόν τον μικρότερο αριθμό. Αλλά δεν είναι σαφές ποιο ισχύει και εάν δεν υπάρχει κανένα όφελος από το να προστεθεί και διαφωνία αναφορικά με τον προσδιορισμό της σταθερότητας των τιμών της ΕΚΤ. Το πρώτο βήμα για την επίτευξη ενός κεντρικού σημείου θα ήταν να άλλαζε η εντολή και να λέει ότι «ο στόχος για την πληθωρισμό είναι το 2%”.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Ο πληθωρισμός (στον σχετικό ορίζοντα) δεν θα είναι ποτέ ακριβώς στο 2%, που σημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί ποτέ να πετύχει αυτόν τον στόχο. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα εύρος γύρω στο 2% που θα παράσχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο τι είναι ανεκτό. Εάν το εύρος είναι αρκετά ευρύ, ο στόχος για άλλη μία φορά θα είναι χωρίς νόημα, διότι θα σημαίνει ότι είναι ανεκτή οποιαδήποτε τιμή. Αλλά ένα στενά καθορισμένο εύρος (και στο όριο συγκεκριμένου αριθμού) και η τιμή σηματοδότησης του στόχου του πληθωρισμού θα εξαφανίζονταν επίσης διότι ο πληθωρισμός σπανίως θα έπεφτε μέσα στα στενά αυτά όρια.

Ένας στόχος πληθωρισμού έχει νόημα εάν υπάρχει γύρω του κατάλληλο εύρος το οποίο θα επιτρέψει να παρακολουθείται το αποτέλεσμα του πληθωρισμού και να αξιολογείται εάν η κεντρική τράπεζα ήταν επιτυχημένη η όχι. Με λίγες επιτυχίες η κεντρική τράπεζα θα γίνει αξιόπιστη, που σημαίνει ότι οι προσδοκίες είναι βασισμένες σε αριθμητικό στόχο. Λίγες αποτυχίες και οι προσδοκίες θα μπορούσαν να αποκολληθούν. Είναι σημαντικό ότι η αξιοπιστία είναι από μόνη της η έκβαση της απόδοσης, και περιορίζει ή βοηθάει την κεντρική τράπεζα στην επίτευξη του στόχου της.

Τι χαρακτηρίζει τότε ένα «κατάλληλο εύρος”; Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο αβεβαιότητας με την οποία λειτουργούν οι κεντρικές τράπεζες. Εάν η αβεβαιότητα είναι υψηλή, τότε ο πληθωρισμός πιθανότατα θα κυμαίνεται σε στενό εύρος. Η Κεντρική Τράπεζα σπάνια καταλήγει να είναι επιτυχημένη. Εάν η αβεβαιότητα είναι χαμηλή, ένα μεγάλο εύρος ρισκάρει να θολώσει την ποιότητα οριοθέτησης του στόχου. Η κεντρική τράπεζα ρισκάρει χωρίς λόγο να αποτύχει να πείσει ότι πρέπει να εδραιωθούν οι προσδοκίες στον στόχο της.

Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες που έχουν ρητό στόχο πληθωρισμού, επίσης εφαρμόζουν ένα εύρος γύρω από αυτόν τον στόχο, αν και όχι όλες (μεταξύ των οποίων και η αμερικανική Fed και η ΕΚΤ). Αυτές που έχουν εύρος γύρω από το 2% (όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας και η Riksbank) ανέχονται μια διακύμανση του πληθωρισμού μεταξύ 1% και 3%. Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας έχει στόχο πληθωρισμού μεταξύ 2% και 3% και έχει ένα πιο στενό εύρος γύρω από τον μέσο στόχο του 2,5%.

Αναθεώρηση του νομισματικού πλαισίου της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ θα πρέπει να λειτουργήσει σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας. Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα ανεκτό εύρος μεταξύ 1% και 3% στα προηγούμενα χρόνια, ίσως πλέον να μην είναι ανεκτό. Η ΕΚΤ θα πρέπει να ορίσει τι είναι έτοιμη να δεχθεί. Για παράδειγμα, ο αρνητικός πληθωρισμός δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτός, και είναι απίθανο οποιοσδήποτε πληθωρισμός άνω του 4% ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως προσωρινό σοκ. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια βάση για την ΕΚΤ ώστε να αισθάνεται σίγουρη για να δεσμευτεί σε ένα εύρος πληθωρισμού μεταξύ 0% και 4%. Αυτό φαίνεται μάλλον ευρύ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ιστορικού του πληθωρισμού της ευρωζώνης από το 2002 (σχήμα 1). Ένας στόχος για τον πληθωρισμό στο 2% με ένα εύρος ανεκτικότητας, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός για να παράσχει ένα σημαντικό μήνυμα, επιτρέποντας παράλληλα το γεγονός ο πληθωριστικός δρόμος να είναι γεμάτος με αβεβαιότητες.

© Copyright Bruegel. Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το Capital.gr. Η δημοσίευση της ελληνικής μετάφρασης δεν αποτελεί προϊόν επίσημης συνεργασίας

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.bruegel.org/2020/02/inflation-targets-revising-the-european-central-banks-monetary-framework/

πηγη