Βενιζέλος: Πρόσφυγες μπορούμε να έχουμε και από άλλες αιτίες όπως είναι ο κίνδυνος της πανδημίας

“Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη τολμηρή και αποτελεσματική καινούργια πολιτική για τη Μεσόγειο, που ήταν και συνεχίζει να είναι σημαίνουσα η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που θα αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της συνεργασίας στην περιοχή. Είναι επίσης απολύτως επιτακτική η ανάγκη να οργανώσουμε πιο αποδοτικά την πολιτική και οικονομική συνεργασία της ΕΕ με τους εταίρους της…

via Βενιζέλος: Πρόσφυγες μπορούμε να έχουμε και από άλλες αιτίες όπως είναι ο κίνδυνος της πανδημίας — Δημοκρατική της Ρόδου