Πλήρωσε την αδυναμία του,προς τους συντοπίτες ο υπουργός;Πάντως κάποιος άλλος,το μένος των ντόπιων αργυρώνητων σίγουρα!Η αλήθεια βλεπεις,εχει πολλούς εχθρούς!

8ι8