Ευρώπη-φρούριο σχεδιάζει η Γερμανία για το «νέο Δουβλίνο»

Σκληρή στάση υιοθετεί η Γερμανία στη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος, όπως δείχνει η πρότασή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα συζητηθεί παράλληλα με τις προτάσεις των υπολοίπων κρατών-μελών εντός του Μαρτίου και έχει έλθει σε γνώση της «Κ». Πρόκειται για μια πρόταση που οδηγεί σε πλήρη ανατροπή του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος…

via Ευρώπη-φρούριο σχεδιάζει η Γερμανία για το «νέο Δουβλίνο» — Δημοκρατική της Ρόδου