Έχουμε ξεφύγει τελείως;Ποιες «αρχές» παραβιάζει η παρακάτω αναδημοσίευση;Πως εννοείτε εσείς στην «δημοκρατία» σας,την «Ελευθερία του λόγου» και την «Διακίνηση ιδεών»; (fb)

7886782