Με γραπτές εξετάσεις η απόκτηση ιθαγένειας – Κλείνουν «παραθυράκια»

liberal.gr Γρηγορότερες, διαφανέστερες και αντικειμενικότερες διαδικασίες. Αυτό είναι το τρίπτυχο που έχει θέσει ως στόχο το υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση ιθαγένειας και οι αλλαγές εντάσσονται στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, με τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ έχει κριθεί προβληματικό και έχει οδηγήσει σε καταγγελίες για «παραθυράκια» απόκτησης ιθαγένειας […]

via Με γραπτές εξετάσεις η απόκτηση ιθαγένειας – Κλείνουν «παραθυράκια» — News-Now