Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

σδε
Γραφει ο 
Θάνος Παπακοσμίδης

Οι οφειλέτες θά εχουν δυό δρόμους να διαλέξουν:
O ένας ειναι η υπαγωγή όλων τών οφειλών σέ μιά ενιαία ρύθμιση βάσει τού νόμου 4605/2019 πού θά ισχύσει εως 30/4/2020 (γιά νά ενταχθεί κάποιος ειναι πολύ δύσκολο και θα ενταχθούν λίγοι.
Ο δεύτερος, η πτώχευση ,δηλαδή η ρευστοποίηση ολων τών περιουσιακών στοιχείων και η παύση των εισπρακτικών μέτρων.
Αντε νά δούμε τώρα τον ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ,θά αγωνισθεί υπέρ ΒΩΜΩΝ και ΕΣΤΙΩΝ η θά συνεχισθεί η ορνιθοποίηση του.Γιατί πλέον εχουμε ανοιχτή και ολομέτωπη επίθεση και στούς βωμούς και στίς εστίες.
.Αν τό ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ εχει τά κότσια-πολύ αμφιβάλλω- ας ομονοήσει νά ΑΛΛΑΞΕΙ τον ΝΟΜΟ και νά δώσει τό δικαίωμα στούς δανειολήπτες νά αγοράσουν τα σπιτια τους στη τιμή που αγοράζουν τα funds.

πηγη:

Θάνος Παπακοσμίδης