«4Χ5=25 για σένα 1 εικοσάρικο!»Τι δεν καταλαβαίνεις;Είναι η αριστερόστροφη αριθμητική ηλίθιε!

6ΘΙΘ67ΙΞ