Ο πολιτικός Καζαμίας του 2017 για την Ελλάδα

Όποιος διαβάζει antinews του Φάηλου Κρανιδιώτη ξέρει ότι ο καθιερωμένος Καζαμίας πέφτει πάντα μέσα. Είμαστε μάντεις, πώς να το κάνουμε, γι’ αυτό και θα προβλέψουμε μήνα – μήνα τι θα γίνει στην Ελλάδα.

via Ο πολιτικός Καζαμίας του 2017 για την Ελλάδα — News of the Greek Diaspora