Ο τηλεφωνικός κατάλογος του 1951 και του 2016

Κυκλοφορούσε όταν δεν υπήρχε τηλεφωνική γραμμή σε όλα τα σπίτια και η διάθεση τηλεφωνικής γραμμής σε οικίες αποτελούσε προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε ένα και μοναδικό τηλέφωνο σε χωριά. Αποτελούσε την μοναδική πηγή εξευρέσεως τηλεφωνικού αριθμού είτε για επαγγελματίες είτε για ιδιώτες, καθώς το διαδίκτυο μπορεί σήμερα να εκμηδενίζει αποστάσεις…

via Ο τηλεφωνικός κατάλογος του 1951 και του 2016 — Διακόνημα