Ἀποδοχὴ νόθων δογμάτων μὲ πρόσχημα τὴν ἀγάπη

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς Μὲ πρόσχημα τήν «ἀγάπη» καὶ μὲ εὐθύνη ἀποκλειστικὴ συγκεκριμένων μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ἡγεσίας, τὰ τελευταία χρόνια ἀνοίχτηκαν πάμπολλες κερκόπορτες στὴν καλοφυλαγμένη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας Ὀρθοδοξία. (1) Ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ ’63 καὶ μετά, οἱ ἐκπρόσωποί μας στοὺς περιβόητους διαχριστιανικοὺς διαλόγους, δὲν ἔκαναν τίποτε ἄλλο, ἀπὸ τὸ νὰ ὑπογράφουν κάθε […]

via Ἀποδοχὴ νόθων δογμάτων μὲ πρόσχημα τὴν ἀγάπη — ΑΒΕΡΩΦ