Ένα κορίτσι ανάμεσα στα σκουπίδια επέλεξε η Unicef για φωτογραφία της χρονιάς 2016 (φωτό)

Πηγή: Ένα κορίτσι ανάμεσα στα σκουπίδια επέλεξε η Unicef για φωτογραφία της χρονιάς 2016 (φωτό)