όταν πάγωσε ο Αώος

via όταν πάγωσε ο Αώος — skiagmata