Ουδείς εν τη εαυτού πατρίδι

O Αρκάς και το μέλλον του έθνους Αρκάς: Ο προφήτης, εκδόσεις Γράμματα, Αθήνα 2016, σελ. 64 Η θαυματουργή προφητεία είναι παραμύθι. Η επιστημονική όμως προφητεία είναι γεγονός… Ας κρώζουν οι μαμόθρεφτοι «σοσιαλιστές», ας φρενιάζει κι ας λυσσομανά η αστική τάξη. Μόνο άνθρωποι που κλείνουν τα μάτια τους για να μη βλέπουν και βουλώνουν τα αφτιά […]

via Ουδείς εν τη εαυτού πατρίδι — αγριμολογος