Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν είστε υπήκοος της Ε.Ε. και ζείτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έχετε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα αυτή. Οι όροι συμμετοχής είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας. Αν θέλετε να ψηφίσετε στις δημοτικές εκλογές ή στις ευρωεκλογές […]

via Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Βρυξέλλες News