Το ΚΚΕ διαφωνεί με το ΑΚΕΛ για το Κυπριακό: Σταθερό στη θέση ενιαία ανεξάρτητη Κύπρο

Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στη θέση για Κύπρο ενιαία, για ένα και όχι δύο κράτη, μια Κύπρο ανεξάρτητη, με μία και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες, με το λαό κυρίαρχο στον τόπο του.

via Το ΚΚΕ διαφωνεί με το ΑΚΕΛ για το Κυπριακό: Σταθερό στη θέση ενιαία ανεξάρτητη Κύπρο — News of the Greek Diaspora