Στη Χαλκίδα τα πρώτα συστήματα Smart Parking και Smart Lighting

Η 1η πόλη με πιλοτική εφαρμογή «έξυπνου» φωτισμού και «έξυπνης» στάθμευσης και ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης «έξυπνης» πόλης Τον πρώτο δήμο στην Ελλάδα, όπου θα εγκατασταθούν πιλοτικά συστήματα «έξυπνης» στάθμευσης (Smart Parking) και «έξυπνου» φωτισμού (Smart Lighting), υποστηριζόμενα από μία ενιαία πλατφόρμα έξυπνης πόλης, θα αποτελέσει η Χαλκίδα. Οι δυο εφαρμογές θα συμβάλλουν στη διευκόλυνση εύρεσης…

via Στη Χαλκίδα τα πρώτα συστήματα Smart Parking και Smart Lighting — Διακόνημα