Σωρεία παραχωρήσεων από Αναστασιάδη στο Μοντ Πελεράν

Στη διάσκεψη Τύπου ο Νίκος Αναστασιάδης αποκάλυψε σωρεία παραχωρήσεων που έκανε στο Mont Pelerin προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία:

via Σωρεία παραχωρήσεων από Αναστασιάδη στο Μοντ Πελεράν — News of the Greek Diaspora