Ο νέος Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου μεταλαμβάνει τη Θεία Κοινωνία

«Άρχων Νομοφύλαξ» του Οικουμενικού Πατριαρχείου Των «Αχράντων Μυστηρίων» από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο μετάλαβε ο νέος Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Ηρακλής Πρίμπους.

via Ο νέος Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου μεταλαμβάνει τη Θεία Κοινωνία — News of the Greek Diaspora