ΤΧΣ: Εισπράττει 200 εκατ. από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες

ασΤο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης, ύψους 10,95 δισ. ευρώ και έχει εισπράξει 0,51 δισ. Το εκτιμώμενο ποσό που εκτιμάται ως ανακτήσιμο ανέρχεται σε 2,02 δισ. ευρώ.

via ΤΧΣ: Εισπράττει 200 εκατ. από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες — Euro2day.gr