Αι σχέσεις Παπισµού-Μασονίας κατά τους τελευταίους αιώνας (Α’)

Ο άλλοτε άγριος πόλεμος και η προσπάθεια δια ειρήνευσιν Ένας Μασόνος επαναλαµβάνει: «Ω Pape Satan, Pape Satan Aleppe (∆άντης)» Τροµάζουν οι εκ των ορθοδόξων χριστιανών ερευνητές για την σκληρότητα των µέσων και των εκφράσεων που χρησιµοποίησαν αµφότεροι οι αντιµαχόµενοι, στην «δαιµονιώδη Ευρώπη» κατά τους τελευταίους αιώνες, ιδιαίτερα η µία πλευρά. Ποιοί οι αντιµαχόµενοι; Μα ο […]

via Αι σχέσεις Παπισµού-Μασονίας κατά τους τελευταίους αιώνας (Α’) — ΑΒΕΡΩΦ