“Παράπλευρες απώλειες”

Ο όρος του τίτλου, πρωτοεμφανίστηκε στον εγκληματικό πόλεμο που διεξήγαγε το ΝΑΤΟ, οι ΕΠΑ και η ΕΕ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. Και, επειδή, χρησιμοποιήθηκε πέραν του “επιτρεπτού” – θα λέγαμε – πλέον με τον όρο “παράπλευρες απώλειες” στην ουσία αναφερόμαστε σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ που αποδίδονται κυρίως και πρώτιστα στις ΕΠΑ και μετά στο ΝΑΤΟ και την […]

via “Παράπλευρες απώλειες” — Faros’s Weblog