Ζωγραφική, σιωπούσα ποίηση

Ζωγραφική, σιωπούσα ποίηση Πολλές ορμές ασίγαστες, της Τέχνης σου Λεονάρντο Η μια ιδέα αναγεννά, λαιμός Λερναίας Ύδρας Της Γης η σάρκα έμαθε, μόνο να τις κλειδώνει Σαν σε χωμάτινη αγκαλιά, γλυκαίνεσαι Τζιοκόντας

via Ζωγραφική, σιωπούσα ποίηση — Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L)