Δόγμα Κοτζιά για την Ασφάλεια: Εγγυήσεις και κατοχή είναι θεμελιακά, πρέπει να καταργηθούν

ΕΑΝ το καθεστώς εγγυήσεων και κατοχής παραμείνει (και μετά από μια συμφωνία), τότε η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα είναι προτεκτοράτο μιας τρίτης δύναμης ευρισκόμενης εκτός της Ένωσης.

via Δόγμα Κοτζιά για την Ασφάλεια: Εγγυήσεις και κατοχή είναι θεμελιακά, πρέπει να καταργηθούν — News of the Greek Diaspora