Αν χαθεί η γλώσσα μας, θα χαθεί ο τόπος μας

Είναι τραγική διαπίστωση του Κινήματος Ελληνικής Αντίστασης, το γεγονός ότι επανερχόμαστε συχνά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό μας, για τον ανηλεή πόλεμο που δέχεται η ελληνική γλώσσα, στο ίδιο της το Έθνος.

via Αν χαθεί η γλώσσα μας, θα χαθεί ο τόπος μας — News of the Greek Diaspora