Οι τετράτροχες διαχρονικές καλλονές!Events: the 4th annual Ventabren Retro Passion show

This small, regional show tends to offer an eclectic selection of cars.

via Events: the 4th annual Ventabren Retro Passion show — Ran When Parked