ΕΑΕΕ: Η αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης απαιτεί συλλογική προσπάθεια

the_time_traveler_by_xetobyte1Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση είναι ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, οχυρώνονται καλύτερα έναντι της ασφαλιστικής απάτης.

via ΕΑΕΕ: Η αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης απαιτεί συλλογική προσπάθεια — Euro2day.gr