Σκουπίδια: πρόβλημα η πηγή κέρδους; — Δασαρχείο

Τα αστικά απόβλητα είναι παντού: στις πόλεις, τις θάλασσες, ακόμη και τα δάση. Ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα εντός της ΕΕ που όμως έχει εξελιχθεί προσφάτως για πολλούς σε προσοδοφόρα επιχείρηση.

via Σκουπίδια: πρόβλημα η πηγή κέρδους; — Δασαρχείο