Κατασκευή πυροσβεστικού άρματος στο 304 ΠΕΒ (φωτογραφίες)

Πρωτότυπη πατέντα από το αρμόδιο προσωπικό του Στρατού Ξηράς Κατασκευή πυροσβεστικού «άρματος» από το 304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσεως (304 ΠΕΒ) «αποκαλύφτηκε» επισήμως σήμερα από την σελίδα στο facebook του ΓΕΣ. Ανεπισήμως βεβαίως η πρώτη του δημόσια εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί στην τελική φάση της ασκήσεως «Σάρισα 2016», όπου μάλιστα είχε χρειαστεί να επέμβει μετά το πέρας […]

via Κατασκευή πυροσβεστικού άρματος στο 304 ΠΕΒ (φωτογραφίες) — Greek National Pride