Οι προτάσεις των εμπόρων για να γίνει η Ελλάδα κόμβος logistics

Η Ελλάδα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να μετατραπεί σε βασικό διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να καταστεί η κύρια πύλη εισόδου εμπορευμάτων από την Ανατολή προς την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη, τόνισε ο Β. Κορκίδης.

via Οι προτάσεις των εμπόρων για να γίνει η Ελλάδα κόμβος logistics — Euro2day.gr