ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ: Όν αγέννητο “μήτε αρχήν έχον μήτε τελευτήν”!

Σχετικά με την ύπαρξη ή αλλιώς την αναγκαιότητα ύπαρξης του Θεού έχουν γραφτεί από τα αρχαία χρόνια άπειρες σελίδες μελετών θεωριών και προσπαθειών της πιθανής τεκμηρίωσης του Θεού!

via ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ: Όν αγέννητο “μήτε αρχήν έχον μήτε τελευτήν”! — News of the Greek Diaspora