Ελεύθερη κίνηση εργαζομένων στην Ελβετία

Η Ελβετία έθεσε τέλος στις προσπάθειές της να υπάρχει ποσόστωση όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων που εισέρχονται στο έδαφός της. Η Βουλή της εν λόγω χώρας αποφάσισε ότι η ποσόστωση θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. που προβλέπουν την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων και την απρόσκοπτη διακίνηση αγαθών. Ωστόσο, […]

via Ελεύθερη κίνηση εργαζομένων στην Ελβετία — Βρυξέλλες News