Θεσσαλονίκη: Οι έλεγχοι των δασαρχείων αποτρέπουν την αποψίλωση των δασών

Περιορισμένα σε σχέση με άλλες χρονιές τα κρούσματα παράνομης υλοτόμησης στα δάση και τις δασικές εκτάσεις του νομού Θεσσαλονίκης

via Θεσσαλονίκη: Οι έλεγχοι των δασαρχείων αποτρέπουν την αποψίλωση των δασών — Δασαρχείο