Εδώ θα ανεγερθεί το μουσουλμανικό τέμενος στον Βοτανικό Φωτογραφίες.

Ξεκινούν οι εργασίες για την δημιουργία μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας. Προβλέπεται η περάτωση του έργου να γίνει σε έξι μήνες, δηλαδή τον Απρίλιο του 2017. Το τέμενος χωροθετήθηκε σε έκταση του δημοσίου που παραχωρήθηκε, χωρίς να αποξενωθεί από τα ιδιοκτησιακά του […]

via Εδώ θα ανεγερθεί το μουσουλμανικό τέμενος στον Βοτανικό Φωτογραφίες. — Greek National Pride