ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ-2016

Σύμφωνα με το ΓΕΣ τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2016, η ΧΧΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία εκτέλεσε στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης την ΤΑΜΣ «ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ-2016». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αντιμετωπίσθηκαν επεισόδια επιθετικών, αμυντικών και επιβραδυντικών επιχειρήσεων και αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά του Τεθωρακισμένου Σχηματισμού, όπως η ευκινησία, η ευκαμψία και […]

via ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ-2016 — ΠΤΗΣΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΑ