Τι θέση και τι απάντηση δίνει ΤΩΡΑ το υπουργείο εξωτερικών; Η θέση της αντιπολίτευσης;

Διαβάζουμε ότι απέτισε η «μουσουλμανική κοινότητα Ελλάδος» να αφαιρεθεί ο σταυρός από την σημαία λόγο συμβόλου χριστιανοσύνης. Αν το δέχτηκε υπογείως η κυβέρνηση τότε θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί το ‘Αρθρο 120 του Συντάγματος: (Ακροτελεύτια διάταξη).

via Τι θέση και τι απάντηση δίνει ΤΩΡΑ το υπουργείο εξωτερικών; Η θέση της αντιπολίτευσης; — Promotion Web Νews