Τάκης Λαζαρίδης: “H Αριστερά ευθύνεται για τον εμφύλιο”

Yiannis Matz shared a video Source: Τάκης Λαζαρίδης: “H Αριστερά ευθύνεται για τον εμφύλιο” – YouTube

via Τάκης Λαζαρίδης: “H Αριστερά ευθύνεται για τον εμφύλιο” – YouTube — pretendere.wordpress.com