Ανησυχητική μείωση της αλιευτικής παραγωγής στη λίμνη Βόλβη

Ανησυχητική μείωση της αλιευτικής παραγωγής, από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και σήμερα, έχει παρατηρηθεί στη λίμνη της Βόλβης

via Ανησυχητική μείωση της αλιευτικής παραγωγής στη λίμνη Βόλβη — Δασαρχείο