Πρεμιέρα για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή – Ακτοφυλακή

Λιγότερο από ένα έτος μετά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Πέμπτη τέθηκε επίσημα σε λειτουργία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται στο μεθοριακό σταθμό ελέγχου Καπιτάν Αντρέεβο στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία, και περιλαμβάνει παρουσίαση των οχημάτων, του εξοπλισμού και των ομάδων του νέου […]

via Πρεμιέρα για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή – Ακτοφυλακή — Βρυξέλλες News