Δούρειος Ίππος της Τουρκίας το Κεφάλαιο «Διακυβέρνηση» για το Κυπριακό!

Του Φοίβου Κλόκκαρη* Στις συνομιλίες για το Κυπριακό, τα συμφωνηθέντα στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης και της κατανομής των εξουσιών προδικάζουν την οικοδόμηση κράτους που δεν θα είναι βιώσιμο. Ενός κράτους δυσλειτουργικού, με δαιδαλώδεις διαδικασίες, εγγενή διχοτομικά και αντιδημοκρατικά στοιχεία, που θα το οδηγούν σε παράλυση από τα αδιέξοδα.

via Δούρειος Ίππος της Τουρκίας το Κεφάλαιο «Διακυβέρνηση» για το Κυπριακό! — News of the Greek Diaspora